logo
ایتات
گزارش ارائه تجربه چهارم
 • 1399/09/01

با پناه بردن به سوره های قرآن و با استعانت از خداوند و ملائک سوره ها کمک می گیریم که با صبوری و اخلاق نیک و دلجویی کردن از دانش آموزان و خانواده هایشان بتوانیم این دوران را پشت سر بگذاریم .

پس از جنس انسانهایی می شویم که سوره ها معرفی می کنند و از ملائک سوره ها برای رسیدن به هدف سوره ها کمک می گیریم.

به

سعی می کنیم :

 • با چتر حمایتی سوره ی مبارکه ی حمد ،زیباببینم و کارهای زیبا را تحسین  کنم . همیشه  انجام کارهای زیبا را دوست دارم و تشویق می کنم .

و بعد از این سوره ی مبارکه می رویم سراغ اخرین جز قرآن و با هم چترهای حمایتی این سوره ها را مرور می کنیم تا کلاس درسمان را احیا کنیم و از دنیای مجازی دنیایی حقیقی بسازیم. با خود می گوییم من معلمی حقیقی هستم و …..

 • با سرعت و نشاط کارهایم را انجام می دهم مثل انسان هایی از جنس سوره ی  مبارکه ی ناس

 • برای ایجاد توان حل مشکلات ، مشکلات را چهار دسته می کنم .

یکسری از مشکلات هست که باید بی توجه از کنارشان عبور کرد و حل آنها را به زمان سپرد به این مشکلات می گویند مشکلات طبیعی که دست ما نبوده

یکسری از مشکلات هم علمی هستند که به علت جهل ما و بچه هاست .که انها هم باعلم حل می شوند.

و یکسری از مشکلات هم هستند که قابل حل هستند .با حل مسئله آنها را حل می کنیم و با توجه به میزان قدرت تمایز خیر و شر و قدرت تفصیل دادن و ترجیح( انتخاب درست )با توجه به سن دانش آموز ان مشکل را حل می کنیم.

یک سری از مشکلات را هم باید کریمانه از کنارش عبور کنیم.

پس سعی می کنم این مشکلات را به گره ها و عقد ها تبدیل نکنم و با پناه بردن به خداوند آنها را حل کنم.

مثل انسان هایی از جنس سوره ی  مبارکه ی فلق

 • به درک عظمت خداوند به واسطه مخلوق می پردازم تا توحید را در وجودم عمق ببخشم. فرقی نمی کند چه درسی به دانش اموزانم می دهم اگر توحید در عمق جانم ریشه کن هر زمان برای خواندن سوره ی توحید مفید خواهد بود .

 • از سوره ی مبارکه ی مسد   یاد می گیرم که نجات از آسیب ها به واسطه نزدیک شدن به پیامبر صل الله علیه و آله ممکن خواهد بود پس هر زمان مشکلی داشتم به نماز پناه میبرم.

 • هر کار می کنم نیتم این است که افتخار یاری دین خدا  را پیدا کرده ام. در لحظه لحظا های تدریسم به دانش اموزانی فکر می کنم که خداوند انها را خادم امام عصرش می خواهد و من خادم این خادمین هستم. مثل همه ی انسانهایی که سوره ی نصر را سرمشق خود قرار داده اند. اینها درس سوره مبارکه نصرهستند برای من

 • برای ارتقا مهارت “نه” گفتن تلاش می کنم. قاطع و مهربانم. توقعات بیجا که مانع تحقق عدالت است را نه می گویم .می دانم باید دید معلم به همه ی دانش اموزانش با دید عدالت باشد. من و ظلم هرگز. من و بی عدالتی هرگز .از ملائک سوره ی کافرون (109) کمک می گیرم تا دربرابر بی عدالتی و ظلم نه بگویم.

 • فکر می کنم مربی می تواند سوره کوثری باشد. سوره کوثری ها یادشان هست که خداوند فرموده من همه ی انسانها را خوب و شبیه پیامبر آفریده ام .پس یادش هست که تمام اخلاق های خوبش را از حضرت زهرا سلام الله علیها و پیامبر و ائمه دارد.

شغل و رفتارم  پیغمبر گونه است پس یک الگوی کامل می شوم برای دانش اموزانم تا بحران ها را به را حتی پشت سر بگذاریم.همانطور که پیامبر صبورانه مشکلات را پشت سر می گذاشتند.

میدانم معلم سوره کوثری هرجا که کم می آوردو خسته می شود. به نماز و بخشش روی می آورد. مثل آیه ی فصل لربک ونهر

دو رکعت نماز هدیه به حضرت زهرا سلام الله و یا حضرت رسول یا هر کدام از ائمه یا به خصوص امام زمان که امام عصر ما هستند ، تا کمک بخواهیم و راه را به ما نشون بدهند .

سوره ی کوثر برایم  اتصال به پیامبر با درک خوبی های درونی است.

 • می خواهم مثل معلم های سوره ماعونی باشم.   انها دین دار می شوند به واسطه نماز و رفع نیاز محرومان

 • می اندیشم که معلمین حقیقی که سوره قریشی هستند و در کلاس مجازی می خواهند کلاس خود را احیا کنند. افرادی هستند که اهمیت ایلاف و کار گروهی را درک می کنند و می دانند که کار گروهی است که نیاز و امنیت جامعه و انسان را برطرف می کند.بنابرین فعالیت هایی که رشد دهنده باشد و اولیا را تحت تاثیر قرار بدهد و افراد خانواده را پر کارتر کند و فعالیت هایی را می خواهند که در بستر زندگی جاری شود.

 • می بینم معلم با دید سوره ی فیل اعتقاد دارد که همه چیز قدرت دارد و حوادث و رویدادها از خداوند است.

مثل کرونا که که موجودی ریز است ولی کل نظمی که انسانها چیده بودند را برهم زده است. مثل پرندگان کوچکی که لشگر ابرهه را برهم زدند.

سوره ی فیل به ما می گوید ما هیچ کاره ایم و اگر قدرتی داریم زیر مجموعه ی قدرت خداست.

پس باید در حوزه ی اخلاقی مغرور نباشیم. در ارائه ی بچه ها حواسمون باشد که بگوییم خداوند چه قدر خوب به تو کمک کرد که ارائه بدهی و از قدرتت خوب استفاده کنی.باید فعل خدا را در کارهایمان ببینیم.

 • با کمک از سوره ی مبارکه ی همزه از سرزنش خود و دیگران پرهیز می کنم.

 • به چتر حمایتی سوره ی مبارکه ی عصر پناه می برم تا با درک حقیقت زندگی بتوانم خودم و دانش آموزانم را از خسران دور کنم. نگاه معلمین سوره ی عصری در طراحی اموزشی  نگاه اخرتی است نگاهی که انسانها را رشد بدهد تا از ضرر و زیان دوری کنند .و به سمت نجات و هدایت بروند.طراحی اموزشی باید در بستر زندگی جاری شود و رقابت بین بچه ها نباید انها را به حسادت و منافق گونه بودن ببرد.

 • معلم سوره ی تکاثری می شوم. معلمی که چیزهای ماندگار و باقی برایش فرق می کنند . مثلا برایش شهرت مهم نیست چون شهرت به این دنیا مربوط می شود . تکاثر یعنی زیاده طلبی ان چیزی که خوب نیست .

هم خودمون و هم بچه ها چیزی جمع کنیم که به درد بخورد. ارائه هایمان هم باید برای ماندگاری باشد.

 • می اندیشم که ما می توانیم هزاران هزار نیت با سوره ی قارعه داشته باشیم و کارهایمان را وزن دار کنیم و یک شادی و نشاط و شور برای مان حاصل شود.

این سوره حس و حال طراحی اموزشی را عوض می کند . حس و حال بچه ها را در ارائه ها عوض می کند . این سوره سوره ی انگیزه و هدف و نیت است. با این سوره اعمالم  وزن دار می شود و وزنش زیاد تر می شود با نیت های خوب .

 • به سرعت و هماهنگی در کارهای اموزشی را توجه می کنم . فکر می کنم طرا حی های اموزشی که خلاقانه هستند هماهنگی و سرعت دیده می شود .سرود خواندن .حفظ شعر و با هم خواندن یک کار سوره عادیاتی است.

افراد سوره عادیاتی با هم هماهنگ می شوند و با سرعت اقدام می کنند .و کارهای خیلی بزرگ خوب را انجام می دهند .

 • برای افزایش توجه به انتخاب ها و کارهای خوب کوچک از ملائک سوره ی مبارکه ی زلزال کمک می گیرم. معلها معمولا سوره زلزالی هستند چون ریز بین هستند .یک اانسان سوره زلزالی یک انسان ریز بین است که خوبی ها ی ریز را می بیند . بدیها های ریز هم می بیند .ولی خصوصیتش این است که بدی ها را انجام نمی دهد و لی خوب ها را حتی اگر خیلی ریز هم باشد انجام می دهد .

 • من می خواهم یک معلم حقیقی باشم که در زیر چتر سوره ی بینه زندگی کنم. من باید برای همه ی کارهایم دلیل داشته باشم. بینه ام برای هر موضوع بایدرضایت بخش باشد. سوره ی بینه سوره ی دلیل داشتن است و مهمترین دلیل رضایت خداوند است.

 • از سوره ی مبارکه ی قدر می فهمم که زمانها ارزش های خاصی دارند پس برای کارهایم برنامه ریزی می کنم.

 • ازسوره ی مبارکه ی علق، خوب دیدن و خوب شنیدن و خوب فهمیدن را می اموزم و چون میدانم طراحی اموزشی مطلوب است که رشد دهنده باشد دانش آموزانم را به سمت خلاقیت و نواوریمی کشانم.

 • سوره ی مبارکه یتین به من می گوید انسان طوری خلق شده که می تواند در شرایط مختلف ساز گار باشد و می تواند کم نیاورد .و به زندگی ادامه بدهد . هر چند که سخت است. ولی اگر سازگار شد پایدار می شود و این رمز ماندگاری است. این سوره به من می گوید سازگاری کن به آرامی جلو برو تا یاد بگیری و بتوانی مشکل را حل کنی.اگر با تغییر شرایط سازگار نشویم پایداری خود را از دست می دهیم.

 • در طراحی های اموزشی اول ممکن است کارها سخت به نظر بیاید ولی انقدر صبوری می کنم تا کار اسان شودو به نتیجه مطلوب برسم.این درسی از سوره ی مبارکه ی انشراح است. خداوند قدرت بالا بردن ظرفیت و اسان شدن ظرفیت را در نهاد انسان قرار داده .بنابر این وقتی خلقت انسان این گونه است و عسر و یسر درش وجود دارد و می تواند عسر را یسر کند می تواند با کمک الهی و کمک ملایکه ی سوره ی انشراح سختی ها را برا یخودش اسان کند .

 • یک چتر حمایتی همیشگی برایم سوره مبارکه ی ضحی است. چون در این سوره یاد می گیریم که خدا ست که نیازهای همه ی انسانها را برطرف کرده حتی نیاز پیامبر اکرم صل الله علیه و آله را و بالاترین نیاز انسان هم نیاز به راهنما بوده که بوسیله ی پیامبر و اهل البینت این نیاز برای ما برطرف شده و این بزرگواران بزرگترین نعمتهای ما هستنددر کلاس به شاگردانم می گویم  هر جا احساس نیاز کردیم می گوییم دستهای پرتوان (خدا) برس به داد من ناتوان(من) . نیاز خواهی می کنیم و گاهی ما واسطه ی برطرف کردن نیاز های دیگران می شویم و این موارد ما مورد توجه خداوند بوده ایم.

 • معلم وقتی سوره لیلی می شود کار های خوب برایش اسان می شود و کار بد برایش سخت . انسان هر روز بر توانش می تواند بی افزاید خداوند انسان را باشکوه خلق کرده که می تواند هر روز توان خود را مضاعف کند . با هر نعمتی که به سختی در اختیار انسان قرار می گیرد حتما قرار است یک خود شکوفایی برای انسان بوجود بیاید .

 • با چتر حمایتی سوره ی مبارکه ی شمس به دانش اموزانم یاد می دهم : خداوند به انسان توانهایی داده است و انسان باید حرف خداوند را گوش بدهد تا ان توانها در انسان شکوفا بشود.خداوند به کسی استعداد شعر سردن داده . اگر برای اهداف الهی شعر بگوید این استعداد شکوفا باشد . باید انچه یاد می گیریم در راه خدا باشد . نه اینکه جنگی براه بیاندازیم.مثل گیاهی که برای رشد نیاز به مرلقبت دارد تا گیاه هرز کنارش نروید .

 • سوره بلد می گوید انسان دارای اهداف پیچیده ی بلند و مرحله دار است .برای طراحی اموزشی باید در اموزش هر درسی از خودمان بپرسیم  نفطه ی هدف ما کجاست؟ چه اهدافی را توقع داریم دانش اموز در خودش ایجاد کند .پلکانی بودن و پی در پی بودن خیلی مهم است .شروع جذاب و چشم انداز روشن از یادگیری همه مهم است.

 • یمک معلم درس اموخته از سوره ی مبارکه ی فجر می داند انسان به صورت طبیعی محدودیت هایی دارد .و همه چیز باب میل انسان پیش نمی رود و خداوند هم یک سری مخحدودیت ها برای انسان قرار داده که اگر کسی انها را رعایت کند به کمال میرسد .محدودیت ها و محدوده ها به ما اموزش می دهد . کسی که می خواهد ابزاری را استفاده کند و اموزشی بدهد در هر کدام از اینها باید چهار چوبی برای خودش داشته باشد .

 • زیر چتر سوه ی غاشیه می فهمم که نگاه کردن به هر چیز باید نگاهی بدرد بخور باشد و از چیزهای بیهوده و بی ثمر دوری می کند و هر جا قرار می گیرد نگاه عمیق و دقیق دارد و هر جا قرار می گیرد از لغو ها و چیزهای بیهوده بیزار است . حتی در حرف زدن مواظب است زیرا هرچه می گوید برای اخرتش ثبت می ود و تاثیری بر روی عاقبت خود و دیگران دارد . و نگاهی سودمند نسبت به اطرافیان و افراد الهی دارد .یکی از رسانه های مهم که در طراحی اموزشی می شود ازش کمک گرفت با توجه به قران ،توجه به مخلوقات است ….

 • با نگاه به سوه ی مبارکه یاعلی می اموزم ،خداوند از اول خلقت برای هر چیزی خاصیتی قرار داده است.خداوند جنس بی خاصیت ندارد. در مراحل رشد انسانها خاصیت هایشان رشد پیدا می کند و نباید جوری زنگی کنیم که بی خاصیت به نظر بیاییم.

 • معلم حقیقی در زیر چتر سوره ی طارق می اموزد که این سوره بسیار به پیامبر اهمیت میدهد. پس هرجا نگاهم و قدمم و رفتارم بروزی می خواهد داشته باشد باید شبه اهل البیت باشد تا به کمال برسد پس در چتر حمایتی این سوره نگاه کنیم ببینیم الان اگر پیغمبر بودند چه می کردند .

 • معلم حقیقی با توجه به سوره ی مبارکه بروج می بیند که همانطور که دوربین همه ی فضاهای مجازی وقتی روشن می شود باید به همه ی رفتارها توجه داشت  و تمام حرکاتش زیر نظر است . ما زیر نظر دوربین خداوند هستیم پس در برابر دوربین خدا باید کارهای خوب انجام دهیم

 • با توجه به سوره یانشقاق که انجام کار های خوب و شاد شدن از نتایج آنهارا نشان میدهد و با توجه به اینکه بستر خوبی ها در این سوره خانوده معرفی شده است . خیلی خوب است که حالا که بچه ها بیشتر پیش خانواده هستند. از بچه ها می پرسم  که چه خبر از بوسیدن دست مامان هاتون و بوسیدن پیشانی بابا هاتون .و فرصتی می گذارم تا  خدمت هایی که به پدر و مادر ها کرده اید را بگویید.

 • سوره ی مبارکه ی مططفین به معلم حقیقی می اموزد که هرکسی یک حقی دارد و همه باید حقوق هم را رعایت کنند.انچه را که از دیگران انتظار دارد خودش انها را انجام می دهد.ارامش و محبت و دوست داشتن خریدنی نیست. با کارهای خوب به انها می رسد. مطفف کسی است که از حقوق دیگران کم می گذارد. یک وقت طرف ما خداوند است که از عبادتش کم می گذاریم. و گاهی هم حقوق دیگران را باید در حد توانش به جا بیاورد.عقل سلیم انسان را به راه مستقیم می رساند.

 • در سوره ی مبارکه ی انفطار انسان با صفت های خود اشنا می شود. روز قیامت انسانها با صفت هاشون شناخته می شوند. انسان یکسری ویژگی های خاص هم دارد و این سوره به ما می گوید باید صفات را با دینی که خداوند از تو خواسته هماهنگ کنی . اگر کارهایی را که خداوند گفته را عمل کند بهترین شیوه ای است که به نتیجه می رسد. گوش دادن به حرف خداوند صفت دار شدن است. که باعث ماندگار شدن است.

 • خداوند در سوه ی مبارکه ی تکویر به اهمیت قران اشاره می کند و قران به رسول خدا متصل است و رسول خدا به امامان و امامان به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل هستند . ما هم به ایشان متصل هستیم.یعنی  ما هم متصل کننده ی دانش اموزان به امام زمان هستیم . هرچه این رابطه مهمتر باشد و تلاش و برنامه ریزی کنیم بیشتر مورد رضایت خداوند هستیم .

الان در حال تمرین هستیم تا ان شا الله در دوره یظهور هم به ما نقش بدهند.اخلاق مربی باید قیام کننده باشد و در همه یحالات و لحظات به فکر قیام برای امام باشد.

 • در پناه سوره ی عبس می اموزیم که هر کسی توانی دارد و توان های انسانها متفاوت است. ان چیزی که باعث افزایش توانها می شود یکی تلاش است یکی پذیرش دربرابر حقیقت است. از سوره ی عبس یاد می گیریم حواسمان به توانهای دیگران هم باشد  و کمک کنیم تا دیگران توانهایشان شکوفا شود.

باید با سرعت به وظایف عمل کنیم و در برابر عملمان پذیرش داشته باشیم. و وظایف نقشمان را کامل و درست انجام بدهیم. دربرابر خوبی ها نرم باشیم و حرف حقیقت را بپذیریم هرچند ان حرف با توجه به نفسانیاتی که داریم با ذائقه ی ما خوش نیاید .

نمی توانیم بگوییم چون فضا مجازی شده من معلمی را نمی توانم و انجام نمی دهم.و باید با نهایت توان در کلاس حضور پیدا کنیم.

 • وقتی وارد سوره ی نبا می شویم و با دید این سوره به جهان نگاه می کنیم. از این سوره یاد می گیریم که در عالم قوانینی هست .

بعضی قوانین قوانین باید و نباید هستند

و بعضی قوانین قوانین طبیعی موجود در زمین هستند مثل اینکه ویروسی امده و همه به ان مبتلا می کند.

بعضی قوانین هم قوانینی هستند که سعادت انسان به انها ربط دارد . مثلا: اگر خوبی کنی خوبی می بینی .

قوانین طبیعی را را کم کم بهش پی میبریم .

ولی قوانینی که به سرنوشت ما مربوط است را خداوند به وسیله ی پیامبر و ائمه به ما می رساند .پس حکمتهای نهج البلاغه را بخوانیم و بهش عمل کنیم در همه ی لحظه لحظه های تدریس با در نظر گرفتن رفتار ائمه نوع تدرسمان تغییر می کند.

ان شا الله خداوند با این اخبار غیبی و با این برکات و محبت هایی که به واسطه ی سوره ها

جزسی که خلاصه ی قران است در اختیار ما قرار داده است بتوانیم اخلاقی داشته با شیم و مربی باشیم که مترب یما بهتر از ما در مسیر قران و اهل بیت قدم بردارد. پر تلاش باشد . پر کار بباشد. خلاق باشد

انگیره داشته باشد که در بستر زندگی درست زندگی کند و خدمت رسانی کند به دیگران و تمام این ها از اخلاق و گفتار و رفتار مربی به دانش اموزمنتقل می شود.

انچه از طراحی اموزشیمان در نظر می گیریم . حواسمان باشد که کجا اصل است و کجا فرع . کجا را بیشتر باید تاکید کرد و بدونیم که طراحی اموزشی که رشد دهنده است و قرار است بچه ها را به جایی برسوند اتنهای انتها باید حواسمون به عاقبت نگری باشد . و قرار است با این اموزشی که می خواهیم به او بدهیم باید زندگی خودش را بسازد. و در حقیقت باید اینده ساز به معنی زنگی ساز به طراحی امزشیمون نگاه کنیم.

بچه ها حوادث زنگی در دوران کودکی را فراموش نمی کنند چون خیلی با لطافت و حسشوم با ان سر و کار دارند این دوران برایشان پایدار می شود و سکوی پرش می شود برای دیگر مراحلشون.

برای اینکه بچه ها را توانمند کنیم و از بچه ها ارائه بخواهیم و صحبت و ابراز بخواهیم .کارهای خلاقانه بخواهیم.

و هر کاری که انجام دادند را بپذیریم تا ان شا الله بتوانیم کارهی بهتر و بیشتری را در دفعات بعدی بهمون ارائه بدهند  . همراهیشان کنیم . دستشون را بگیریم و با پرچم سوره ها نصرشان بدهیم ( یاریشان کنیم ) قریشی با شیم و و همکاری کنیم و با استفاده از ابزارهای پر شمار و ابزارهای کمک اموزشی حلال در چهر چوب رضایت خداوند و توسط اهل بیت باید ها و نبایدهایی تعیین کرده و بهمون رسانده بتوانیم در نهایت توان و تلاش انچه مرضی رضایت خداوند هست را ان شا الله محقق کنیم.

و در پیشگاه امام زمان بازو بند سوره تکویری بودن و بازو بند قیام و مدال افتخار به همه ی ما داده شود.

امید وارم انچه گفتم اول خودم عمل کنم  و خداوند به عنوان گوینده و شنونده و عمل کننده از من راضی باشد .

و اما کمک به  دانش آموزان در کلاس های مجازی

 • برای اینکه بچه ها از کلاس مجازی نهایت استفاده را ببرند خوب است که با زاویه ی سوره‌ی بروج و غاشیه با انها گفتگو کنیم.

در سوره ی بروج ما یاد گرفتیم که انسان شاهد و ناظر اعمال خودش هست و به صورت فطری متوجه می شود که چه کاری درست و چه کاری نادرست است و اگر به کارهای نادرست دست بزند علت تکرارش عادت به ان کار است و بنابر این با قدرت اختیار و انتخاب می تواند دیگر ان کار را نکند .

در مورد استففاده یدرست و کامل از کلاسها معلم با القای مثبت می تواند بگوید که شما ها خیلی انسانهای شریف و توانمندی هستید و انسانهای درست کاری هستید و من همتون را قبول دارم .میدانم که از کلاس نهایت بهره را می برید .و اگر اشکال و سوالی دارید از من می پرسید .

خوب است که معلم از این جملات القایی در طول تدریسش استفاده کند.

وقتی معلم به بچه کرامت می دهد و از کلمات سوره ی حمد و تحسین بچه اا استفاده می کند . بچه ها حس رقبت و محبت پیدا می کنند.

و اینکه بهشون بگوییم که ناظری درونی دارید که در درن شما فعال است و میدانید که کاری که انجام میدهید درست است یا نه و به خودتون امتیاز بدهید در کیفیت حظورتون. این طوری قضاوت کردن را به خودشون بسپاریم. خیلی در توانمند شنشون تاثیر دارد.

از طرفی پیام دیگه ی سوره را که می گوید  خداوند ناظر بر اعمال ما هست را هم بهشون بگوییم.و بگوییم چه قدر خوب است که خداوند اعمال خوب ما را می بیند و وقت تلف نکردنتون و درست استفاده کردن از زمان و بهره بردنتون را خداوند ثبت می کند.

وقتی از جهت مثبت به بچه ها می گوییم در مواقعی که بازیگوشی می کنند خودشان متوجه می شوند که باید کار درست انجام دهند.

نیت ما ترساندن و ایجاد رعب و وحشت نیست ولی باید نگاه اینکه همیشه خداوند ناظر اعمال ماست را در بچه ها فعال کنیم .ما نمیتوانیم افت و خیزهای بچه ها را کنترل کنیم مگر اینکه خودشون بخواهند و خودشون تصمیم بگیرند که از کلاس نهایت بهره را ببرند.

و وقتی بهره ی کافی را می برند و تکالیف خوب است معلم از کلام حمدی و تحسینی استفاده کند و با عبارات فراوان بچه ها را تحسین کند .حتی مطلوب است که نامه برای بچه ها ارسال کند تا بچه ها دعوت به تکاپوی بیشتر بشوند.

 • بازی هایی برای کلاس مجازی طراحی کند.

بازی هایی با تایپ / بازی هایی با کمک تخته / بازی هایی در پخش فیلم / بازی هایی در فضای دوربین

با بکار بردن تمام انچه در اختیار داریم با تمام توانمون استفاده کنیم و یک سوره انشراحی باشیم.

وقتی توان و تنوع کار را می بینند انها هم جذب کلاس می شوند .

 • از بچه ها بخواهیم ارائه هایی داشته باشند چون کار همدیگر را دوست دارند و مشتاقانه کارها را برسی ی کنند و الگو می گیرند .

 • از استیکر های قسمت ارسال پیام استفاده کنیم.

 • با هم قرار دادهایی بگذاریم.مثلا در کلاسمون قرار گذاشه ایم که بله و خیر ننویسیم. مثلا در جواب سوال در کلاس حضور دارید بنویسند. هستم. حاضرم. حضور دارم.

و باز از دو اصطلاح جزغاله شدید یا بود سوختن در امده که بچه ها خیلی روی خوش بهش نشون داده اند و بهش خندیده اند برای زمانی که خارج از قرار کاری انجام شود استفاده می کنیم.

شوخی هایی که به ذائقه ی معلم ها شاید با مزه نباشد ولی بچه ها چون کوچک هستند برایشان جالب است.

 • سوالاتی در طول کار می پرسم و با توجه به قدرت تایپ شان مهلت های متفاوت می دهم تا جوابهای کامل غیر از بله و خیر ویا هست و نیست بنویسند.

 • اگر اشتباه دیکته ای داشته باشند درست کلمه را می نویسم .یا می گویم و اسم بچه را هم نمی برم.و بدون لحن همز و لمز گونه می گویم تا کسی ناراحت نشود.

 • فرستادن قلب و گل و تاکید و تیک و ایموجی های مختلف .

میگوییم هر کسی حواسش جمع است سه تا قلب بفرستد. کلاسمون هر کلاسی که باشد می گوییم خدا یا شکرت که به ما قلب و هوش دادی قدرت محاسبه دادی .از چه قدرت هاییمون استفاده می کنیم؟ و بچه ها تایپ می کنند که از مداد /پول/و….تمام توانایی هاشون را  که نوشتند می گویم حالا هر کسی عاشق خداست برای خدا هر چند تا که می خواهد قلب های رنگی بفرستد!

حالا از مخلوقات خدا انکه زیباتر است را بفرستید.

و حالا دستهاتون را ببرید بالا و حیف که من پیشتون نیستم تا قلقلکتون بده.

اگر کسی صورتک خنده بفرستد می گویم حیف که پیشت نیستم . الان مامانش اگر پیشش نشسته یک قلقلک حسابی بدهد . و این جوری با بچه ها ارتباط می کنیم.

 • برای اینکه تمرکز بچه هابیشتر شود می گویم بچه ها وقتی می گویم سه تا قلب .سه تا گل بفرستید .یا به جای سه تا گل سه تا جوجه بفرستید .

یا برای پایه های بالاتر سخت ترش می کنیم . به جای سه قلب یک گل و به جای سه گل یک قلب بفرستید.

 • در موقعیتی از بچه ها می خواهم با استفاده از ایموجی ها و کلمات جمله بنویسند . مثلا می نویسند خانم شمادر قلب من هستید. و به جای کلمه یقلب تصویر قلب می گذارند.

 • برای تکمیل اموزش و برای پرسش در کلاس ها به بچه ها گفته ام که در فرایند پرسش برای از دست ندادن زمان همه حواسشان به جایی که در حال خواندن هستیم باشد چون ناگهانی میکروفون فعال می شود و باید سریع ادامه را بخوانند.

با القای صفت هایی مثل ما همه تیز بین و عاقل و باهوش هستیم ، حواس همه را جمع می کنم.

ابتدای کلاس هم سلام و علیک کرده ایم برای همین با روشن کردن میکروفن سریع اقدام به خواندن می کنند.

 • در مواردی هم جدا گانه صوت هایی را برایم می فرستند . و صوت انها را در کانال مربوط به مدرسه قرار میدهم.

 • برای تشویق از واحدی با نمام نور و سعادت یا نور و رحمت استفاده می کنم .

یا به بچه ها لقب معلم یار میدهم .

در کانالی که صوت هایشان را می فرستم مینویسم با تشکر از خانم معلم یار … صد نور و رحمت برای شما.

 • برای کلاس هدیه از طرف کلاس گاهی بسته بندیهایی در مدرسه می گذاریم تا بیایند و ببرند. مثلا خوراکی یا جانماز یا تسبح یا نامه

اسم جایزه برای این هدایا نیست بلکه روزیهایی از کلاس قران است.

 • بچه هایی که ضعیف هستند را در جمع تذکر نمی دهیم . زیرا تذکر در جمع بر اساس سوره ی مبارکه ی همز و لمز خواهد بود. و دراین صورت بچه ها قدرت پیروزی پیدا نمی کنند. بعد از کلاس در گفتگو های خصوصی از او می خواهم که صفحه یمورد نظر را برایم بخواند و به او اطمینان می دهم که در کنارش هستم تا بهتر یاد بگیرد. و اولین صوت بدون اشکال را به عنوان معلم یار در گروه می گذارم واز القائات مثبت و تحسین امیز هم بسیار برایشان استفاده میکنم.

 • با بچه ها به صورت خصوصی گفتگو می کنم تا تدریس درسهایی را به عهده بگیرند و به انها می گوییم که تدریس هایتان را در سالهای بعد هم استفاده می کنیم.

وقتی از تدریس بچه های سال قبل استفاده میکنم پیامها و باز خوردها را برای ان ددانش اموز ارسال می کنم. و البته اجازه ی ارسال صوت ها  و پیامها را هم از والدین دریافت می کنم.

برای هر کلاس کانال هایی با نام خانه ی قرانی ان پایه داریم تا پیامها و صحبت ها در انجا مطرح شود.

برای ورودبه کلاس و شروع درس از فیلمها یی مرتبط به درس  استفاده می کنم . یا با معما مطرح میکنم. مثلا می خواهیم ان سوره ای را بگویید که اگر اسمش برعکس شود ما را در شستشو کمک می کند.(سوره ی فیل)

یا برعکس این سور معنایی از رژه است!( سان سوره ی ناس )

تصویر خود م را فعال می کنم. جعبه ای را نشان میدهم و محتوایات داخلش را برای بچه ها نمایش می دهم. و با گفتگو و معما ان را نشان می دهم.

مثلا قرار است مفهوم صبر را بگوییم و با این روش بسته هایی را که قرار است برای بچه ها فرستاده شود را بهشون نشان می دهم و می پرسم الان از چه صفتی باید استفاده کنید تا این جعبه به دستتون برسد ؟ و انها خودشون مفهوم صبر را می گویند.

آلبومهایی از سال قبل را نمایش می دهیم و دوره ی درسی استفاده می کنیم.

برای طرح درسها از انواع حل جدول و معما کمک می گیریم. جدولهایی را میشود ساخت یا از جدول های اماده متناسب با درسمون استفاده می کنیم.

مثل1ا یکی از موارد این است که می گوییم 14 تا خانه بکشید و در در خانه های شماره ی چند و چند جواب این معما را بنویسید . و اول جواب را تایپ می کنند.و جواب درست را در جدول می نویسند تا به رمز را پیدا کنند و بنویسند.

یا حتی فقط کلمات را کنار هم قرار بدهند و بعد بگوییم با این کلمات یک جمله ی ساده و سرعتی نوشت مثلا من این و این و این را دوست دارم.

برای تمرکز در حین تدریس می گویم هر وقت می گویم خوب حالا بگویید خوب شما خوب تایپ کنید و این گونه بچه ها را در کلاس متمرکز نگه می دارم.

در پایان کلاس همه ی پیامها ذخیره می شود و در پایان بررسی میکنیم که هر بچه ای چه میزان حضور داشته. وبا دانش اموزان بدون همز و لمز گفتگو می کنیم و مثلا بگوییم  در فلان دقیقه در کلاس نبودی نگرانت شدم و اینگونه بگوییم که حواسمون بهشون بوده.

هر روز در ابتدای هر کلاسی می گویم امروز متعلق به کدام امام است و مثلا امروز دوشنبه است بهبزرگواران صاحب امروز که جوانان اهل بهشت هستند هر کسی دوست دارد یک جمله ی ابرازی تایپ کند . و بچه ها جملات زیبایی می نویسند و من جملات را می خوانم.

و می گویم تمام نعمتهایی که داریم امروز از دست امام حسن و امام حسین بدستمان می رسد و در دعا ها داریم که ما مهمان انها هستیم.

و می گویم انهایی که فعالترند روزی بیشتری از امام خواسته اند و و از انها می خواهم که برای افزایش قدرت درکشان دعا کنند. من دعا ها را بلند می خوانم.

بعضی وقتها ابتدای کلاس حال دعایی دارد بعضی وقتها انتهای کلاس.

از جمله ی دستهای پر توان برس به داد من پرتوان برای درخواست از خداوند و نشان دادن دستهای خالیمان به خدا استفاده می کنیم. و همه ی دعا ها را هم می خوانیم و همه امین می گویند.

به صورت خاص در مورد کلاس اول بیشتر از ایموجی ها استفاده می کنیم. یا از بزرگترها می خواهیم که کلام بچه ها را تایپ کنند .یا میکروفون ها را فعال می کنیم .و به انها می گوییم که سر سی ثانیه میکروفون قطع می شود تا نوبت به همه برسد و چون زمان را متوجه نمی شوند بهشون یاد اوری می کنیم که زمانت رو به پایان است و بهشون یاد می دهیم که سهم حرف زدن به همه برسد. و حرف زدن را در فواصل مختلف انجام می دهیم چون پشت سر هم حوصله بچه ها  سر می رود.

گاهی داستانهایی می خوانیم با تصاویر مرتبت و جایی داستان را قطع می کنیم و و پرسش هایی از بچه ها می پرسیم.مثل تحلیل فیلم .

می شود محتوا را به صورت افلاین برای بچه ها بفرستیم و باز خوردش را در زمان انلاین ببینیم. مثلا صوت سوره را فرستاده ایم و حفظ آن را در کلاس می شنویم.

سی دی هایی هم برای استفاده وجود دارد. که سرودها  و تلاوت های هر پایه را دارد که بسیار قابل استفاده خواهد بود.