logo
ایتات
ارائه جناب آقای براتی از مدرسه امام صادق علیه اسلام نشست مدرسه اربعین
  • 1399/09/30

ارائه جناب آقای براتی از مدرسه امام صادق علیه السلام نشست مدرسه اربعین و توضیحات ایشان درباره کار های انجام شده قبل از اربعین برای آمادگی بیشتر دانش آموزان برای سفر اربعین .