logo
ایتات
ارائه جناب آقای مالکی از مدرسه میزان نشست مدرسه اربعین
  • 1399/09/30

ارائه جناب آقای مالکی از مدرسه میزان نشست مدرسه اربعین و توضیحات ایشان درباره نحوه عملکرد در مدرسه از محرم تا اربعین.