logo
ایتات
ارائه جناب آقای نصیری از مدرسه صدرا نشست مدرسه اربعین
  • 1399/09/30

ارائه جناب آقای نصیری از مدرسه صدرا نشست مدرسه اربعین و توضیحات ایشان درباره نقش آفرینی موثر تر در اربعین.