logo
ایتات
بچه‌ها بین امنیت و رفاه کدام را انتخاب می‌کنند؟
  • 1399/09/30

از پسرهای پایه‌ی اول پرسیدیم:
کدام خانه بهتر است؟
خانه‌ای زیبا و پر از اسباب‌بازی‌های جالب اما بدون نگهبان..
و یا خانه‌ای که اسبا‌ب‌بازی چندانی ندارد اما از آن مواظبت می‌شود؟
بیش از ۹۰ درصد از ۷۴ دانش‌آموز پایه‌ی اول، یک خانه‌ی امن حتی با اسباب‌بازی‌های کم را بیش‌تر دوست دارند.
شاید از نظر شما پاسخ به این سؤال بدیهی باشد اما کودکان بسیار بهتر از بزرگسالان خود، مفاهیمی چون امنیت، استقلال و عزت را درک می‌کنند حتی اگر معنی آن‌ها را هم ندانند.