logo
ایتات
تجربه دانش افزایی اولیاء در مدرسه بانوامین – سرکارخانم ژاله روشن بخت
  • 1399/09/30

تجربه برگزاری کارگاه‌های آموزش خانواده در مدرسه بانوامین – ارائه سرکارخانم ژاله روشن بخت در نشست سوم دبیرخانه ایده‌ها