logo
ایتات
تجربه دانش افزایی اولیا در مدرسه تزکیه – سرکارخانم سیمین نجاتی
  • 1399/09/30

تجربه برگزاری کارگاه‌های آموزش خانواده برای مادران و توسط مادران در مدرسه تزکیه – ارائه سرکارخانم سیمین نجاتی در نشست سوم دبیرخانه ایده‌ها