logo
ایتات
تجربیات مدرسه تزکیه در مورد فضای مجازی – سرکارخانم منصوره حجاری
  • 1399/09/30

بیان تجربیات مدرسه تزکیه در مورد فضای مجازی توسط سرکارخانم منصوره حجاری در نشست فضای مجازی دبیرخانه ایده‌های نو