logo
ایتات
تعلیم قرآن چه چیز نیست؟ – جناب آقای دکتر رسول محمدزاده
  • 1399/09/30

تعلیم قرآن چه چیز نیست؟ تجربه مدرسه آیات در آموزش قرآن – ارائه جناب آقای دکتر رسول محمدزاده در نشست چهارم دبیرخانه ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی